Antalya’da Yabancı Çalışma İzni Almak

Ülkemizde Yabancılara Verilen Çalışma İzinleri

 Türkiye’ye (Antalya vb.) çalışma amaçlı gelen T.C. uyruklu olmayan yabancı kişiler 4817 sayılı kanuna göre çalışma izni almak zorundadırlar. Bu konuyla da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgilenip yabancılara çalışma izinleri nasıl alınır sorusunun detayları ile uğraşmaktadır.

 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre de çalışma izni ikamet izni yerine geçmektedir.  Yabancılar bu başvuruları yasal olarak nerede bulunuyorsa oradaki Türk konsolosluğunda ya da vatandaşı olduğu ülkedeki Türk konsolosluğuna yapmalıdır. Başvururken yanlarında iş sözleşmesine ait belge, atama yazısı ya da şirket ortaklığını gösteren belgeler ile başvuruyu yapmaları gerekmektedir.Eğer olumlu yanıt alınırsa, başvuru izni alan yabancılar çalışma amaçlı vize olarak ülkemize girebilirler. Fakat her zaman olumlu yanıt alınamayabilinir. Çünkü ülkemizde ciddi bir işsizlik durumu vardır. Bu yüzden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da hassas davranmaktadır.

Ülkemizde yabancılara çalışma izni nasıl alınır ya da ne bunun için ne yapılmalı gibi durumlarda yabancılar, konuda uzman bir firmayla başvuru dosyasını hazırlamalıdır. Aksi takdirde, olumsuz cevap gelme ihtimali de bulunur böyle olursa, yabancı kişi tekrar başvuru için 1 yıl kadar beklemek zorundadır. Başvuran yabancı bunun bilinci doğrultusunda hareket etmelidir ve temkinli olmalıdır. Çalışacağı firma ya da uzman kişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışma prosedürünü ile ilgili bilgiye sahip olup dosyaların hangi hususlarca neye göre incelendiğini bilmelidir ve dosyanın hazırlanmasına bu şekilde yardım etmelidir. Yani, mevzuata en uygun dosyayı ya da belgeleri hazırlayan firma ya da uzman kişi ile çalışmak doğru olacaktır. Bu durum kişiyi hem zaman kaybından hem de emek israfından kurtarır.

Aynı zamanda çalışma izni; eğitim sektörü, ev hizmetleri sektörü, sağlık sektörü, turizm sektörü, havacılık sektörü, eğlence sektörü ve diğer sektörler gibi, bunun yanı sıra doğrudan ya da özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar, mesleki hizmetler ve irtibat büroları için farklılık gösterebilmektedir.

Yabancı çalıştırmak isteyen kurum tarafından istenen belgeler:

  • Çalışma izni başvuru dilekçesi ( ıslak imzalı olarak gönderilmeli)
  • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
  • Yabancı personel başvuru formu(Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru iptal edilir. )
  • İş yerinin Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar kapsamında olduğunu kanıtlayıcı bilgi ve belgeler ( internet üzerinden gönderilmeli )
  • Son yıla ait, vergi dairesi kâr/zarar tablosu ( internet üzerinden gönderilmeli )
  • Aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı bulunduğunun ispatına dair ücret bordrosu (internet üzerinden gönderilmeli )
  • Kullanıcı sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge ( internet üzerinden gönderilmeli )

 Ne kadar zamanda sonuçlanır?

Eğer her şey eksiksiz ve istendiği halde ise, başvurular Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafında otuz gün içinde sonuçlanır. Eksik belgelerin bulunması halinde, başvuru eden kişiye bilgi verilip bu otuz günlük süre onlar için eksik belgeleri tamamladığı tarih itibariyle başlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müracaat sonunda olumlu ya da olumsuz sonucu şu şekilde bildirir.

  • Müracaat yurt dışından yapılmış ise başvuru yapan yabancıyı bilgilendirmek adına Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğine,
  • Müracaat yurt içinden yapılmış ise yabancıya ya da işverene bilgi verilir.

 Başvuru sonucundan sonra ne yapılmalıdır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygun bulunup onaylanan başvuru sonuçlarını öğrenen yabancıların, en geç doksan gün içerisinde Türkiye’ye giriş yapmaları gerekir.

 

 

Antalya’da Yabancı Çalışma İzni Almak
5 (100%)
error: Mouse sağ tık bu sitede kullanılamaz!