Yabancı Oturum İzni

T.C vatandaşı olmayan yabancılar için Türkiye sınırları içerisinde oturum izni alabilmeleri için hazırlaması gereken resmi belgeler aşağıda sıralandığı şekildedir;

 • C sınırlarına giriş yaptığı andan itibaren en fazla bir ay içerisinde ve kesinlikle çalışmaya başlamadan önce oturum izni için başvuru yapılmalıdır. Tüm başvurular özel şirketlerce, bireyin bizzat T.C İç işleri Bakanlığı Göç İdaresi Daire Başkanlığına, resmi web sitesi üzerinden ilgili formları doldurarak ve aşağıdaki evrakları hem internet üzerinden hem de posta veya kargo yoluyla iletmesi ile başvuru süreci başlatılacaktır.
 • 4 adet son bir yıla ait vesikalık foto
 • Pasaport
 • Pasaport içerisinde herhangi bir ülkeye giriş ve çıkışlarını gösteren alanlar, kişinin resmi ve resmi bilgileri yazan tüm sayfalarının fotokopisi
 • C sınırları içerisinde kaldığı müddetçe kendisini geçindirebilecek oran olan aylık 300 Amerikan Dolarının bulunduğu banka hesabının dökümü, bankadan alınan bilgi ya da T.C sınırları içerisinde dövizlerinin bozulduğuna dair döviz bozum fişi.

 

Önemli Notlar:

 • C oturma izni alan ancak yurt dışına çıkış yapan tüm yabancılar altı ayı geçen süre boyunca tekrar T.C sınırlarına ulaşmadığı takdirde yeniden oturum izni başvuru süreçlerine tabi tutulacaktır.
 • C sınırları içerisine giriş yapan tüm yabancılar izinsiz sayılacak ve bir ay içerisinde başvuru yapmaları gerekecektir.
 • Oturum izni almayan tüm yabancılar ülke sınırlarından çıkış yapmak istediklerinde harç bedelleri cezai işleme tabi tutularak talep edilecektir.

Yabancı oturum izni çeşitleri:

 • Uzun süreli oturum izni; tüm başvuru aşamalarını tamamlayarak İç İşleri Bakanlığı’nca verilen uzun süreli oturum iznine sahip olan yabancılar içindir. A gurubunda bulunan ülkeler için geçerli bir izin çeşididir.
 • Araştırma, bilimsel çalışma için verilen oturum izni; yukarıda bahsi geçen evraklar dışında bulundukları ülkelerdeki T.C elçilikleri veya temsilciliklerinden onaylanmış oturum izni belgelerine sahip olmaları gereklidir. Araştırma için gelen yabancıların vize tarihi T.C sınırlarına giriş yaptığı an itibari ile kayıt altına alınacaktır.
 • Öğretim görevlisi yabancılar için oturum izni; yukarıda sıralanan belgeler dışında Türkçe olarak yazılmış dilekçe, pasaportlarının resim bulunan ve son sayfasının fotokopisi, beyanname formu, Yök izin formu, Yök tarafından onaylanmış çalışma izin formu, çalışılacak üniversite ile yapılmış olan iş sözleşmesi.
 • İkameti olan yabancının eşine sağlanacak olan oturum izni; yukarıda adı geçen başvuru evraklarının yanı sıra evlilik cüzdanı aslı, fotokopisi, noter onaylı Türkçe dilekçesi, her ay 300 dolarlık gidere sahip olduğunu bildiren banka hesabı, döviz fişi, tapu kaydı evrakları.
 • Eğitim için gelen yabancılara oturum izni; yukarıda adı geçen formların yanı sıra eğitim gördüğü kuruluşça verilen eğitim gördüğüne dair onaylı belge, en az 1200 dolar değerinde dekont ya da banka hesabı bilgisi – burs evrakı, eğitim süresince tüm masraflarını giderebileceğine dair teminat türü banka hesapları vb evraklar, bulundukları ülkelerde yer alan Türk konsolosluklarından alacakları eğitim vizesi
 • TÖMER’ce eğitim verilecek yabancılar eğitim vizesi ile oturum iznine sahip olabilecekler.
 • İş görüşmesi yapmak için Türkiye’ye gelecek yabancılar için oturum izni; en başta belirtilen evraklara ek olarak şu belgeler istenmektedir.
 • Firmanın logolu, antetli evrakı, ilgili kişinin kaşe ve ıslak imzası
 • Beyanname formu
 • Türk konsolosluklarından verilmiş İş Görüşmesi Vizesi
 • Firmanın imza sirküleri, oturum izninde bulunulacak yıla ait olmalıdır.
 • Firmanın faaliyet belgesi, oturum izninde bulunulacak yıla ait olmalıdır.
 • Firmanın vergi levhası, noter onaylı olmalıdır.
 • Firmanın ticaret sicil gazetesi, noter onaylı olmalıdır.
 • Firmanın vekaleti, noter onaylı olmalıdır.
 • Süreli yabancı oturum izni 5 yıl süre sınırına sahip olan yabancı oturum iznidir. Yabancının aşağıdaki belgeleri elektronik ortamda ve posta yolu ile İç İşleri Bakanlığı Göç idaresi Başkanlığına ibraz etmesi gerekmektedir.
 • 5 vesikalık
 • Döviz bozdurma dekontları, banka hesabı teyidi, taşınır veya taşınmaz kaydı
 • Pasaport
 • Pasaportun ilk ve son sayfalarının noter onaylı fotokopisi, varsa ülkelere giriş çıkış yapılan sayfaların onaylı fotokopileri
 • C içerisinde yaşadığı sürece aylık en az 300 dolar olarak belirlenen geçinebilme tutarının belgelenebilir kayıtları ( döviz fişi, banka hesabı, tapu kayıtları )

Yukarıda talep edilen tüm evraklar yabancının eşi için de gereklidir.

[DİKKAT: Bu sayfada yer alan bilgiler ‘Kaplan Danışmanlık‘ adına resmi olarak kayıt altındadır. Kesinlikle izin alınıp veya alınmadan hiçbir şekilde bilgilerin kopyalanması söz konusu olamaz. Buna uymayan site/ler ve kişi/ler hakkında hukuki yaptırımlar uygulanmaktadır.]

Kaplan Danışmanlık olarak yabancı oturum izni işlemlerini kısa sürede sonuçlandırıyoruz.

AYRICA YABANCI ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ DE YAPIYORUZ.

Siz de yabancı oturum izni hakkında destek alabilmek için hemen altta bulunan iletişim formundan bize ulaşabilirsiniz.

Yabancı Oturum İzni
5 (100%)
error: Mouse sağ tık bu sitede kullanılamaz!